Предыдущие директоры

Фикрет Тюркмен, профессор, доктор, основатель и директор Института, в 2012 году ушел на заслуженный отдых.
Зеки Каймаз, профессор, доктор, в 2012-2014 гг. занимал пост директора Института.

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

1945 yılında Boğazlıyan’da (Yozgat) doğdu. İlk ve ortaokulu Boğazlıyan’da, liseyi Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi’nde bitirdi. 1963 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’ne kaydoldu. 1967 yılında mezun olarak Konya Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atandı. 1968 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde halk edebiyatı asistanı olarak göreve başladı.

Aynı yıl doktorasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın yanına gönderildi. 1972 yılında “Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma” konulu doktorasını tamamladı. 1974-1976 yılları arasında Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın yanında Folklor Metodolojisi ve Teorileri ile ilgili derslere ve seminerlere katıldı.

1978 yılı başında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi (şimdiki Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne naklen atandı. 1980 yılında “Tahir ile Zühre” konulu tezi ile doçent, 1986 yılında “Nasrettin Hoca Fıkraları” konulu tezi ile de profesör oldu. Edebiyat Fakültesi’nde iken “Ege Bölgesi Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinin Derlenmesi” adlı projesi ile Ege Bölgesi’nde derlemeler yaptı. Bu derlemeler sırasında kütüphanemizdeki nadir yazma eserlerin pek çoğunu derledi ve arşivledi.

1992 yılında E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu ve aralıksız yirmi yıl müdürlüğünü yaptı. Bu sırada DPT desteği ile “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayınlanması Projesi”ni yürüterek 60 ciltlik büyük bir külliyat yayımladı.
Prof. Türkmen, Türk kültürü ve Türk halkbilimi ile ilgili yayınları ile tanındı. Özellikle Türk destanları ve halk hikâyeleri alanında kendi çalışmalarının yanı sıra pek çok genç bilim adamının yetişmesinde kılavuzluk etti. Yetmişi aşkın doktora ve yüksek lisans tezi yaptırdı.
Prof. Dr. Fikret Türkmen, yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel toplantıya katılmış, kurduğu ve yayımladığı dergilerle Türkoloji dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Dünyada PIAC (Permanent International Altaistic Conferance), ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies), Türkiye’de İLESAM (İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi olan Türkmen, ayrıca Türk Dil Kurumu üyesi ve uzun yıllar TDK Yürütme Kurulu üyesi olarak hizmet vermiştir.

Yurtiçinde ve yurtdışında Fikret Türkmen’in almış olduğu ödüller arasında 1995 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen “Manas-1000 Nişanı”, 1996’da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından devlet töreni ile verilen ve Türkmenistan’ın en büyük ödülü olan “Uluslararası Mahdumkulu Ödülü”, 1999’da Kazakistan Bilimler Akademisi Üyeliği, 2009 yılında ELGİNKAN Vakfı tarafından verilen “Türk Kültürü Araştırma Ödülü”, 2012’de Ege Üniversitesi Senatosu tarafından verilen “Ege Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü” ile yine aynı yıl TDK’nın 80. yılı dolayısıyla verilen “Türk Diline Hizmet Ödülü” gibi önemli ödüller bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fikret Türkmen 45 yıllık akademik hayatı boyunca biriktirdiği 20.000’den fazla kitap ile nadir el yazmaları, cönkleri ve orijinal yüksek lisans ve doktora tezlerini üniversitemize bağışlamış, Üniversitemiz Rektörlüğü özel bir statü ile 5 Haziran 2012’de “Prof. Dr. Fikret Türkmen İhtisas Kütüphanesi” adıyla Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü binasında müstakil bir kütüphane kurmuştur.

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Prof Dr. Zeki KAYMAZ

1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili Kürsüsü’ne girdi. Bu kürsüde 1978 yılında lisansını, 1981 yılında da yüksek lisansını tamamladı. 1980-1982 yılları arasında Ankara’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nda çalıştı, 1982’den 1984 yılına kadar da Batman’da edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1984 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Burada doktora eğitimine başladı ve 1989’da doktorasını tamamladı. 1989 yılı sonunda ise, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı.

1992 yılında Türkçe Okutmanı olarak Fas’a gitti ve Rabat Muhammed V Üniversitesi, İnsanî İlimler ve Edebiyatları Fakültesi’nde 2 yıl görev yaptı. 1994 yılı sonunda tekrar İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne döndü. 1997’de “doçent” unvanını aldı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne nakletti. 23.07.2003’te Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı’na Profesör olarak atandı. Halen aynı enstitüde Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İyi derecede Almanca ve Arapça, orta derecede de Fransızca bilen Zeki KAYMAZ evli ve iki çocuk babasıdır.