Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı; Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların ortaya koydukları edebî ürünleri tespit etmek, derlemek, değerlendirmek ve bu konuda yaptıkları çalışmaları bilim dünyasının hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.

Türk dünyası edebî eserlerini incelemeye dönük çeşitli bilimsel araştırma projelerinin yapıldığı anabilim dalında lisansüstü eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir.

Öğretim Elemanları

alt alt alt  

Başkan Prof. Dr. Ali EROL

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER

 

alt alt    

Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN

Arş. Gör. Şima DOĞAN