Müdür Yardımcıları

alt

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI
Enstitü Müdür Yardımcısı

 

alt

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Enstitü Müdür Yardımcısı

Muvaffak Duranlı, 1964 yılında Manisa’da doğdu. İlk, orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi ve 1986- 1995 yıllarında Türk Dil Kurumu’nda uzman olarak çalıştı.

1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde uzman olarak çalışmayan başlayan M. Duranlı, 1999 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2004 yılında doktora eğitimini tamamladı. 

Şu anda Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doçent olarak çalışmaya devam eden Muvaffak Duranlı’nın Sibirya, Yakutlar ve Rusya’daki Türkoloji çalışmaları üzerine yayınlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır.

 

1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. Üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Çalışma alanı Kafkasya Tarihi olmakla birlikte Osmanlı-Rus İlişkileri, Osmanlı Lehistan İlişkileri ve İktidarın Kendini Meşrulaştırma Yöntemleri gibi konulara da ilgi duymakta ve araştırmalar yapmaktadır. Doktora tezini hazırlarken araştırmalarda bulunmak ve Rusçasını geliştirmek amacıyla devlet bursu imkânıyla 2004-2005 eğitim öğretim yılında Puşkin Enstitüsü’nde bulunmuştur.

2007-2008 Öğretim yılında ise Kafkas-Rus Mücadelesinde Polonyalı Birliklerin Rolü isimli bir TÜBİTAK araştırma proje münasebetiyle yine devlet bursu ile Varşova üniversitesinde bulunmuştur.  2006 yılından beri Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.