Müdür

Prof.Dr. Metin EKİCİ 1963 yılında Denizli ili, Çal ilçesine bağlı Akkent kasabasında doğdu.

1980 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve aynı bölümden 1984 yılında mezun oldu.

1985 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde Türk Dili Okutmanı olarak göreve başladı. 1986 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, “Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri” adlı tezini vererek, 1989 yılında tamamladı.

Prof. Dr. Metin Ekici
Enstitü Müdürü

1989 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başladı. Doktora derslerini tamamlayıp, doktora yeterlik sınavını verdikten sonra, doktora tez çalışmasına başladı. Bu çalışması devam ederken, 2547 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca Doktora öğrenimini tamamlamak üzere, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yurt dışında görevlendirilmesi uygun görülüp, 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin-Madison Üniversitesi’ne görevli olarak gitti.

1992 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yeniden başladığı doktora öğrenimini Halk Bilimi (Folklor) Teorileri ve Orta Asya konusunda çeşitli dersler alarak sürdürdü.

1996 yılında Prof. Dr. Sarah M. G. ATIŞ danışmanlığında hazırladığı “The Anatolian Cycle of Köroğlu Strories” (Köroğlu Hikayelerinin Anadolu Dairesi) adlı doktora tezini tamamlayarak “Filosofi Doktoru” (Ph.D.) unvanını aldı.

Doktora çalışmasını Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Metin Ekici, 1996 yılında Ege Üniversitesi’ndeki görevine döndü.

1997 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Yardımcı Doçent” olarak atandı.

1998 yılında doçentlik sınavında başarılı oldu ve “Doçent” unvanını aldı.

1999 yılı başında Texas Tech Üniversitesi’nde bulunan “Archive of Turkish Oral Narrative”nin daveti üzerine, araştırma yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve sekiz ay adı geçen arşivde çalıştı.

1999 yılının ikinci yarısında, E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Doçent” olarak atandı.

2004 yılında E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Profesör” olarak atandı.

Prof. Dr. Metin EKİCİ; Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN ile birlikte, başta “Ege Bölgesi Yazılı ve Sözlü Kültür Ürünlerini Derleme ve Değerlendirme Projesi” olmak üzere, Türk halk bilimi ve kültürü konularında pek çok saha araştırmasına katılıp, bu araştırmaların bilimsel tasnifini ve arşiv çalışmalarını yapmıştır. Yine; Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN başkanlığında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan “Türk Destanlarının Tespiti ve Türkiye Türkçesi’ne Aktarılması ve Yayınlanması Projesi”nde, “Proje Çalışma-İzleme Grubu Üyesi” olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Metin EKİCİ,  halen E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde Profesör öğretim üyesi olarak çalışmakta ve lisansüstü dersler vermektedir.

Prof. Dr. Metin EKİCİ, E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, E.Ü. Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı” görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Metin EKİCİ gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, çeşitli uluslararası kongre ve konferanslara katılıp, Türk Halk Bilimi ve Türk Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı ve Türk Kültürü konularında Türkçe ve İngilizce bildiriler sunmuştur.

Prof. Dr. Metin EKİCİ “Turkish Studies Association”, “American Folklore Society”, “Middle East Studies  Association” gibi Türk kültürü ve genel halk bilimi (folklor) çalışmalarında bilimsel araştırmalar yapan kuruluşların üyesidir. Prof. Dr. Metin EKİCİ İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Metin EKİCİ; Handan EKİCİ ile evli ve Alper adlı bir erkek çocuk babasıdır.