Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcılığı Eğitimi

Projenin eğitim kısmına başvuru süreci tamamlanmıştır. Açılış toplantısı 17 Ekim Cuma günü, saat 14:00'te Enstitü binasında düzenlenecektir.

“ZAMAN ZAMAN İÇİNDE”
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS
MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ

Günümüz gençlerinin sahip oldukları kültürel mirası anlama ve duygu ve düşüncelerini ifade edebilme noktasında eksiklikleri bulunmaktadır. Bunun sonucunda kuşaklar arası kopukluk meydana gelmekte ve gençler farklı kültürlerden etkilenmektedir. Bu sebeple Türk dünyasından masallarla gençlerin beslenmesi bir gereklilik arz etmektedir.

Bu eğitimin konusu Türk masallarının genç nesiller tarafından benimsenmesi ve SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması) çerçevesinde masal anlatma geleneğinin sürdürülebilmesidir. Bu eğitimde Türk dünyası masallarının çağdaş dramatizasyonla düzenlenerek masal anlatıcılığı eğitimi alacak gençlere öğretilmesi ve onlar aracılığıyla 5-8 yaş arası çocuklara anlatılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim ile gençlerin dil, dramatizasyon ve yaratıcılık alanında bireysel becerilerinin geliştirilmesi ve geleneksel masal anlatma tekniğini öğrenerek edindikleri yeni becerilerle hem kendi yeterliliklerini artırma hem de somut olmayan kültürel mirasın önemli bir kısmını oluşturan sözlü anlatmaları çağdaş yöntemlerle anlatma ve aktarma becerisini kazanmaları hedeflenmektedir. Masal anlatıcılığı eğitimiyle, lisans veya lisansüstü eğitimine devam etmekte olan en az 20 üniversite öğrencisine geleneksel masal anlatıcılığı eğitimi verilerek, bu gençlerin özellikle 5-8 yaş arasındaki çocuklara geleneksel icra yöntemleriyle Türk masallarını anlatması amaçlanmaktadır.

Eğitim sürecinde eğitime katılan öğrencilere masal türü ve Türk masal geleneği hakkında bilgi verilecek, masal geleneği ve özellikleri tanıtılacaktır. Bu bilgilendirme eğitimi projede görevli akademisyenler tarafından gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin masal metinlerini yazacakları birer “Masal Defteri” hazırlamaları sağlanacak, masal defterleri için masal metinleri içinden seçmeler yapılacaktır. Öğrenciler, temel drama ve masal icrasına yönelik temel müzik eğitimi ile beden dili ve temel seslendirme eğitimlerini tamamlayacaklardır. Bu eğitimler görevli profesyonel masal anlatıcısı ve eğitmeni tarafından verilecek, masal icrasına yönelik temel müzik eğitimi ise yine görevli müzik alanında uzman eğitmen tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitimin önemli bir kısmında masal anlatıcısı olarak yetişmekte olan öğrencilerin özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilere periyodik olarak sundukları masal icralarından oluşan uygulamalı eğitime de yer verilecektir. Bu uygulamalı eğitimin dinleyici kitlesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden oluşacaktır. Bu eğitimlerin görüntülü kayıtları alınacak ve projenin eğitim aşamaları enstitü internet sitemizde periyodik olarak kamuyla paylaşılacaktır.

 

“ZAMAN ZAMAN İÇİNDE”
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS
MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİ


PROGRAM


Ay

Tarih

Eğitim

Eğitmen

Ekim

17 Ekim 13:30

Açılış toplantısı

 

Ekim

17,18,19 Ekim
(Cm, Cts, Pz)

1,2+1/2  ders

Judith Lieberman

Ekim

24, 25,26 Ekim
(Cm, Cts, Pz)

Masal Nedir?
Masalların İşlevleri

Proje Araştırmacıları

Ekim
Kasım

31 Ekim, 1,2 Kasım
(Cm, Cts, Pz)

3, 4+1/2  ders

Judith Lieberman

Kasım

7,8,9 Kasım
(Cm, Cts, Pz)

Türk Dünyası Masalları ve Masal Repertuarı
Tasnif, Tip ve Motif Nedir?

Proje Araştırmacıları

Kasım

14,15,16 Kasım

Masal Anlatma Geleneği

Proje Araştırmacıları

Kasım

21,22,23 Kasım

 5, 6+1/2  ders

Judith Lieberman

Kasım

28,29,30 Kasım

Geleneksel ve Modern Masal Anlatıcıları

Proje Araştırmacıları

Aralık

5,6,7 Aralık

7, 8+1/2  ders

Judith Lieberman

Aralık

12,13,14 Aralık

Masal Derleme Yöntemleri

Proje Araştırmacıları

Aralık

20,21 Aralık

11,12.  Ders

Judith Lieberman

Mart

21 Mart Dünya Masal Günü

Masal Şöleni

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 15 Ekim 2014 15:25