Türk Tarihi Anabilim Dalı

1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün bünyesinde bir anabilim dalı olarak faaliyet gösteren Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türk Dünyası’nın en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık tarihini araştırmak üzere kurulmuştur. Türkistan başta olmak üzere, Kafkasya, Ortadoğu, Anadolu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etmiş olan Türk tarihi, plânlanan araştırmalarla, sadece siyasi ve askerî yönden değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de incelenmeye çalışılmaktadır. Lisansüstü düzeyde yaptırılan tezlerle, yelpazenin bütünüyle Türk Dünyası’nı kucaklayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

Anabilim dalımızda Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları mevcut olup bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve doktorası devam etmekte olan iki araştırma görevlisiyle yüksek lisans yapmakta olan bir araştırma görevlisi mevcuttur.

Öğretim Elemanları

alt alt alt

Başkan Prof. Dr. Ali Osman KARATAY

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

 

alt alt    
Arş. Gör. Dr. Mertcan AKAN

Arş. Gör. Ali BALCI

 

 

Yüksek Lisans ve Doktora İçin Başvuru Koşulları
Yüksek Lisans Programı(Genel bilgiler)
Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri
Tezler