Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslarası Çalıştayı (15-16 Eylül 2017)
alt

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün (TDAE) destekleriyle, 15-16 Eylül tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek olan "Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı uluslararası çalıştaya Bilim insanlarımızın katılımlarını bekler; Türk dünyası araştırmaları için verimli bir çalıştay olmasını dileriz.