Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Kariyer Söyleşileri (6) - Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKIN - Halk Bilimi Çalışmalarında Alan Araştırması ve Projelendirmenin Akademik Kariyere Katkıları

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKIN'ın "Halk Bilimi Çalışmalarında Alan Araştırması ve Projelendirmenin Akademik Kariyere Katkıları" başlıklı kariyer söyleşisi 18 Aralık 2020, saat 11.00'da Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2e018d0d8b3e4ab2ab2610d6baf1ee78%40thread.tacv2/1607344378655?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d