Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Kariyer Söyleşileri (7) - Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK - Dinler Tarihi ve Türkoloji Çalışmaları Üzerine

Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK'in konuşmacı olarak katılacağı "Dinler Tarihi ve Türkoloji Çalışmaları Üzerine" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9ef93150e45946c387d37cd740a18ae5%40thread.tacv2/1607594665799?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d