Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Kariyer Söyleşileri (8) - Doç. Dr. Hüseyin KALEMLİ - Akademik Kariyerde Tarih ve Tarih Araştırmalarının Yeri

Doç. Dr. Hüseyin KALEMLİ'nin konuşmacı olarak katılacağı "Akademik Kariyerde Tarih ve Tarih Araştırmalarının Yeri" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa749b4dedf8e445d8b2854b9ccc335f4%40thread.tacv2/1607599613751?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d