Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Kariyer Söyleşileri (9) - Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN - Hukuk Birikiminin Akademik Kariyerin Gelişimine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN'ın konuşmacı olarak katılacağı "Hukuk Birikiminin Akademik Kariyerin Gelişimine Etkisi" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1ffb7ff2a36462dbcaedb2b7ef71d0b%40thread.tacv2/1607597407299?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d