canlı destek
Kariyer Söyleşileri (11) - Doç. Dr. Selçuk AYDIN - Sosyolojik Bilginin Akademik Kariyere Katkıları

Doç. Dr. Selçuk AYDIN'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sosyolojik Bilginin Akademik Kariyere Katkıları" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6b47dc17583146f6918da91668c550f4%40thread.tacv2/1607669852919?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ