Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr. Ali ASKER - Azerbaycan-Ermenistan Çatışması (Tarih, Siyaset ve Hukuk Üçgeninde Bir Değerlendirme) Konferansı Duyurusu

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı tarafından düzenlenen, Doç. Dr. Ali ASKER'in konuşmacı olacağı "Azerbaycan-Ermenistan Çatışması (Tarih, Siyaset ve Hukuk Üçgeninde Bir Değerlendirme)" konulu konferansımız 12 Ocak 2021, saat 15.00'te çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimizin katılım bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a466e4dd2055045b4949766ee1b26f86f%40thread.tacv2/1609760967032?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d