canlı destek
II. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri Sempozyumu

Sayın bilim insanı,

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte sonlanan iki kutuplu dünya düzeni yeni bir jeopolitik sürecin başlangıcı olmuş; Türkiye bir taraftan SSCB’nin dağılması sonrasında bağımsızlıklarını/özerkliklerini kazanan Türk toplulukları ile bağlarını güçlendirme yolları ararken diğer taraftan da Rusya Federasyonu ile yeni ilişki ağları kurmuştur. İçinden geçtiğimiz günlerde ise tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 Pandemi süreci bir sağlık problemi olmanın ötesinde sosyal, siyasi ve ekonomik pek çok sonuçları beraberinde getirmiştir. Bu sonuçların paralelinde bölgesel ve küresel işbirliklerinin önemi artmaktadır. Küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği şu günlerde Avrasya coğrafyasının en önemli iki aktörü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hem bölgesel, hem küresel dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir.

Bu bağlamda Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet BUDAK’ın himayelerinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun SSCB’nin dağılması süreci sonrasında sürdürdüğü sosyal, ekonomik ve siyasî ilişkileri müzakere etmek ve sonraki süreçte takip edilecek yol haritalarının belirlenmesine katkı sunmak amacıyla 14-15 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi (online) olarak “II. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri Sempozyumu” düzenleme kararı almıştır. Sempozyumda ele alınacak ana başlıklar şöyledir:

 • 21. Yüzyıl Dijital Dünya Düzeninde Yeni Enstrümanlar (Küresel İklim Değişikliği, Aşı, Kripto Paralar vb.)
 • Avrasya’nın Geleceğinde Riskler ve Fırsatlar
 • Bölgesel İhtilaflar ve Uluslararası Müdahale
 • İki Ülke İlişkilerine Kavramsal Yaklaşımlar (Güç, Kimlik vb.)
 • Jeopolitik Boyut (Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Kanal İstanbul vb.)
 • Siyasi Liderlerin Diplomasideki Rolü
 • Türkiye-Rusya ilişkilerinin Türk Dünyası’na Etkisi
 • Uluslararası Örgütler, Enerji ve Güvenlik Faktörü
 • Teo-Stratejik Yaklaşımlar
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Politik Ekonomisi
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Boyutu

İşbu sempozyuma katılım göstermeniz bizlere güç ve onur verecektir. Sempozyuma katılmak isterseniz 15 Eylül 2021 tarihine kadar sunacağınız bildirinin “Konu Başlığı” ve “Özet” bölümlerini turkeyrussiacongress@gmail.com e-posta adresi üzerinden tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Nadim MACİT

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

 
 

KURULLAR

 

“II. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu” bünyesinde görev alacak olan Onur Kurulu, Düzenleme Kurulu, Sekreterya ve Bilim Kurulu aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

 

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Necdet BUDAK – Ege Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nadim MACİT – E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü, Emekli Öğretim Üyesi

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nadim MACİT (Başkan) – E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV (Eş Başkan) – E. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Vefa KURBAN (Eş Başkan) - E. Ü. Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü

Dr. Çağdaş DUMAN

 

SEKRETERYA

Dr. Çağdaş DUMAN

Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aleksandr DRUZHININ (Rusya)

Prof. Dr. Aleksandr KOLESNİKOV (Rusya)

Prof. Dr. Ali ASKER (Türkiye)

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA - HEKİMOĞLU (Kazakistan)

Prof. Dr. Çengiz İSMAİLOV (Azerbaycan)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (Türkiye)

Prof. Dr. Gülzade SHAKULIKOVA (Kazakistan)

Prof. Dr. İrina BUSYGINA (Rusya)

Prof. Dr. İrina TURGEL (Rusya)

Prof. Dr. Leonid VARDOMSKİY (Rusya)

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN (Türkiye)

Prof. Dr. Mirjana GAJIĆ (Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Musa QASIMLI (Azerbaycan)

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Türkiye)

Prof. Dr. Nadim MACİT (Türkiye)

Prof. Dr. Obren GNJATO (Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Rajko GNJATO (Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Türkiye)

Prof. Dr. Türkan OLCAY (Türkiye)

Prof. Dr. Vladimir GONDA (Slovakya)

Prof. Dr. Vladimir KOLOSOV (Rusya)

Prof. Dr. Vedat ÇALIŞKAN (Türkiye)

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL (Türkiye)

Doç. Dr. Aleksandr SOTNİCHENKO (Rusya)

Doç. Dr. Altuğ GÜNAL (Türkiye)

Doç. Dr. Emin SERİN (Türkiye)

Doç. Dr. Nedim YALANSIZ (Türkiye)

Doç. Dr. Svetlana SHABALINA (Rusya)

Doç. Dr. Vefa KURBAN (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Maria STOYANOVA (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Marina LOMONOSOVA (Rusya)

Dr. Öğr. Üyesi Hanife KESKİN (Türkiye)

Dr. Çağdaş DUMAN (Türkiye)

Dr. Gülben MAT (Türkiye)

  

YAZIM KURALLARI

“II. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu” bünyesinde hazırlanacak bildirilerin aşağıdaki kurallara göre hazırlanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Bu kurallara uygun olarak hazırlanmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazım Kurallarını ihtiva eden PDF formatındaki dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Nadim MACİT

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ