canlı destek
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Planlamasına İlişkin Senato Kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda Covid-19 salgınının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretimin planlanması ile Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan herkesin (öğrenci, akademik ve idari personel ve diğer) sağlığını tehlikeye atmadan pandemi döneminde eğitimin sürdürülebilmesi için alınacak önlemler görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda yer alan metnin kabulüne ve Senatoya arzına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi hazırlıklarını yaptığı bu günlerde dinamik bir süreç olan salgın devam etmektedir. Bizler için eğitim-öğretim süreçlerinin yürütülmesinde öncelik öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Bu önceliğimiz ve hassasiyetimizle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda gerekli planlamaların aşağıda gibi yapılmasına;

 1. Uygulamalı derslerin; uygulamalarının gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze; teorik kısımlarının ise yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılabilmesine,
 2. Teorik derslerin; yüz yüze, çevrimiçi veya karma olarak yapılabilmesine,
 3. Yüz yüze yapılacak derslerin; seyreltilmiş gruplar, dönüşümlü gruplar şeklinde yapılabilmesine,
 4. Yukarıda belirtilen a, b ve c maddelerine derslerin özellikleri, sınıf büyüklükleri gibi fiziki olanaklar, öğrenci sayıları gibi koşullar dikkate alınarak akademik birimlerin ilgili kurullarının karar vermesine,
 5. Yüz yüze yapılacak derslerde ve sınavlarda sürenin sınırlı tutulmasına (30 dakikadan az ve 45 dakikadan çok olmamasına), blok ders yapılmamasına ve ders aralarında ders yapılan ortamların havalandırılmasına,
 6. Tüm derslerde (yüz yüze, çevrimiçi, karma) mevzuatta belirtilen devam koşullarının aranmasına,
 7. Tüm derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
 8. Tüm planlamaların Yükseköğretim Kurulu’nun “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci 2020 Rehberi”, Yükseköğretim Kurumu’nun yayımlanacağı güncel dokümanlar ve güvenli kampüs kuralları dikkate alınarak akademik birimlerce yapılmasına,
 9. Akademik birimler tarafından ders ve sınav yapılan ortamların (sınıf, laboratuvar, uygulama alanı gibi) salgın koşullarına göre düzenlenmesine,
 10. Üniversitemizin tüm yerleşkelerine girişte, giriş yapacak herkes için (öğrenci, akademik ve idari personel ve diğer) HES kodu sorgulaması yapılmasına,
 11. Üniversitemizin tüm yerleşkelerine girişte, giriş yapacak herkesten (öğrenci, akademik ve idari personel ve diğer) en az 14 gün önce ikinci doz aşı olduğunu gösteren aşı kartı istenmesine ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif PCR testi sonucunun aranmasına, son üç ay içerisinde Covid-19 hastalığı geçirmiş olanların PCR testinden muaf tutulmasına,
 12. Öğrencilerin yüz yüze yapılan uygulamalı ya da teorik dersleri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermek şartı ile takip edebilmelerine,
 13. Üniversitemizin yerleşkelerindeki tüm açık ve kapalı alanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesine,
 14. Dinamik bir süreç olan salgının bölgesel ve yerel seyri, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının açıklamaları dikkate alınarak uygulamalarda değişikliğe gidilebilmesine, güncel duruma göre kararların yeniden gözden geçirilebilmesine,

karar verilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ