İdari Personel

alt

alt

alt

alt

Hasan KARAKOÇ

Enstitü Sekreteri

Seda ACIOĞLU

Özel Kalem

Hale DENİZ

Özel Kalem

Pınar YENİCE

İdari İşler/Ayniyat/Yazı İşleri

 

 

 

 

alt

alt

alt

alt

Seyhan GÜNEY

F. T. TDAE Kütüphanesi

Gözde VARDAR

Öğrenci İşleri Bürosu(TÖMER)

İhsan ŞAHİN

Öğrenci İşleri (Lisansüstü Eğt.)

Oğuz Uğur ALTUN

F. T. TDAE Kütüphanesi

 

 

 

 

alt

alt

alt

alt

Fadime ÖZKAN

İdari Hizmet

Mehmet SAVRAN

İdari Hizmet

Serkan ORHAN
İdari Hizmet

Nevin YILMAZ

İdari Hizmet