Çerez Örnek
canlı destek

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Kütüphanesi

 
Ege Üniversitesi bünyesinde ve Enstitümüz içerisinde kurulmuş olan Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi, değerli hocamızın özel kitap koleksiyonundan oluşmaktadır. 
 
Kütüphanede; kültür, halk bilimi, edebiyat, sanat, dil ve tarih konulu yayınların yanı sıra, Türk boyları ile ilgili edebi ve araştırma eserleri bulunmakta ve 100'ün üzerinde süreli yayının takibi yapılmaktadır. Ayrıca, Enstitü bünyesinde hazırlanmış olan lisansüstü tezler de koleksiyonun içerisinde yer almaktadır.
 
Yeni kurulan ve halen kataloglama çalışmaları devam eden Kütüphanedeki eser sayısı 16.000'in üzerindedir.
 
Bugüne kadar toplam 16.000 eser kayda girilerek, kayıtları elektronik ortama aktarılmıştır. Diğer eserlerin kayda geçirilmesine yönelik çalışmalar halen devam ettirilmektedir. 
 
 
Prof. Dr. Fikret Türkmen Kütüphanesi'nde kayda girilmiş olan eserlerin taraması İnternet üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için üniversitemizin Kütüphane/Katalog Tarama başlığı ve Ege Üniversitesi Merkez kütüphanesi ile Fikret Türkmen Kütüphanesi INNOPOC programı üzerinden de direkt arama ve tarama yapılabilir. 
 
Kütüphanedeki eserlerin konu başlıkları Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre verilmekte olup, kullanıcalar eserlerden açık raf sistemine göre yararlanabilmektedirler.
 
İki adet kütüphane görevlisi ile hizmet veren Kütüphane, dışarıdan gelen araştırmacılara da açık olduğu için kullanıcı profili her geçen gün artmaktadır.
 
 
 
 
           

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ