Çerez Örnek
canlı destek

Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı

Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, büyük ve köklü bir dil olan Türk Dilini ve lehçelerini karşılaştırmalı olarak incelemek ve eğitimini yapmak, bu alanda akademisyen yetiştirmek, konuyla ilgili problemleri ortaya koymak ve bu problemlere bilimsel yöntemlerle çözüm üretmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 
 
Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı’nda; Eski Türkçeden günümüze, Türk yazı dillerinin ve lehçelerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için lisansüstü eğitim verilmekte olup karşılaştırmalı incelemeye yönelik çeşitli bilimsel projeler de yürütülmektedir. 1998’de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde fiilen lisansüstü programına başlanmıştır. Yüksek lisans programında 10 öğrenci öğrenimini tamamlamış, 6 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Doktora programında ise, 20 öğrenci öğrenimini tamamlamış, 17 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. 
 
Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalımızın geleceğe yönelik en büyük hedefi, Türk Dünyasında ortak iletişim dilinin oluşmasını sağlamak ve ortak projeler geliştirmek, bu konuda uzman bilim adamları yetiştirmektir.
 
Öğretim Elemanları

Başkan Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

 

Arş. Gör. Şengül AYGÜMÜŞ
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ