EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı; Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların ortaya koydukları edebî ürünleri tespit etmek, derlemek, değerlendirmek ve bu konuda yaptıkları çalışmaları bilim dünyasının hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.
 
Türk dünyası edebî eserlerini incelemeye dönük çeşitli bilimsel araştırma projelerinin yapıldığı anabilim dalında lisansüstü eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir.
 
Öğretim Elemanları

Başkan Prof. Dr. Ali EROL

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER

 

Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN
 


Arş. Gör. Şima DOĞAN