Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı; Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların ortaya koydukları edebî ürünleri tespit etmek, derlemek, değerlendirmek ve bu konuda yaptıkları çalışmaları bilim dünyasının hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.
 
Türk dünyası edebî eserlerini incelemeye dönük çeşitli bilimsel araştırma projelerinin yapıldığı anabilim dalında lisansüstü eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir.
 
Öğretim Elemanları

Başkan Prof. Dr. Ali EROL

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Doç. Dr. Atıf AKGÜNDr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER

Arş. Gör. Şima DOĞAN