EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı

Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan 200 milyon Türk ve Türk kökenli akraba topluluğun tarihsel ve güncel sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki, stratejik sorunları üzerine araştırmalar yapmak; Türkiye ve Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilere lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Türk Dünyası'nın tarihsel ve güncel sorunlarını, çevresiyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini, yaşadıkları iç gelişmeleri disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemek son derece önem taşımaktadır.
 
Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı, Türk Dünyası'nın tarihsel ve güncel sorunları üzerine incelemeler yapmanın yanı sıra, bilimsel projeler hazırlamakta ve lisansüstü eğitim vermektedir. 
 
Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
 
Anabilim Dalımız, gelecekte Türk Dünyasında benzer alanlarda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortak faaliyetler düzenlemeyi, projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 
Öğretim Elemanları

 


Başkan Prof. Dr. Nadim MACİT
 

 

Doç. Dr. Vefa KURBAN

Öğr. Gör. Kenan DOĞAN

Arş. Gör. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ

 

Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN