canlı destek

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Nadim MACİT                 (Müdür)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET             (Müdür Yardımcısı) 
Doç. Dr. Atıf AKGÜN                    (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ                 (Türk Dili ve Lehçeleri ABD Başkanı)
Prof. Dr. Vefa KURBAN                (Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler ABD Başkanı)
Prof. Dr. Metin EKİCİ                    (Türk Halk Bilimi ABD Başkanı)
Prof. Dr. Ali EROL                         (Türk Dünyası Edebiyatları ABD Başkanı)
Prof. Dr. Ali Osman KARATAY      (Türk Tarihi ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR    (Türk Sanatı ABD Başkanı)

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ