EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Yönetim Kurulu

   

Prof. Dr. Nadim MACİT
Başkan (Müdür)

   
 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Üye (Müdür Yardımcısı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN
Üye (Müdür Yardımcısı)

 

Prof. Dr. Alimcan İNAYET
Üye

 

 

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN
Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN
Üye

   

Hasan KARAKOÇ
Raportör (Enstitü Sekreteri)