Çerez Örnek
canlı destek

Yönetim Kurulu

Başkan (Müdür)   Prof. Dr. Nadim MACİT

Üye (Mdr. Yard.)   Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Üye (Mdr. Yard.)   Doç. Dr. Atıf AKGÜN

Üye                       Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

Üye                       Doç. Dr. Aygül UÇAR

Raportör (Ens. Sek.) Nevzat SÜZEN


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ