Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Başkan (Müdür)   Prof. Dr. Nadim MACİT

Üye (Mdr. Yard.)   Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN

Üye (Mdr. Yard.)   Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

Üye                       Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

Üye                       Doç. Dr. Aygül UÇAR

Üye                       Doç. Dr. Atıf AKGÜN

Raportör (Ens. Sek.) Hasan KARAKOÇ