Çerez Örnek
canlı destek

Protokoller ve İşbirlikleri

Lisansüstü Öğrenci ve Öğretim Üyesi Protokollerimiz

 • Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi
  • Üniversite öğretim elemanları ve araştırmacı değişimi,
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişimi,
  • Ortak eğitim programlarının düzenlenmesi
  • Ortak araştırma faaliyeti,
  • Sempozyumların organizasyonu
  • Diğer üniversitenin periyodik yayınlarında üniversite çalışanı, öğrenci, öğretim üyesi-eğitici kadro üyelerinin bilimsel çalışmalarının, rapor ve makalelerinin yayınlanması
  • Bilimsel bilgi, yayın ve materyal değişimi,
  • Her iki tarafın da onaylayacağı bilimsel ve eğitim işbirliğinin diğer formlarını gerçekleştireceklerdir.
 • Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi
 • Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Üniversitesi
  • Fakülte elemanlarının ders verme ve kısa süreli ziyaret için değişimi,
  • Akademik çalışma için öğrenci değişimi,
  • Temel bilimsel araştırma için öğrenci ve doktora sonrası akademisyenlerin değişimi,
  • Konferans ve sempozyuma katılım için akademisyen davet etme,
  • Bilgi, akademik ve araştırma malzemeleri ve yayın değişimi,
  • Video konferans bağlarının geliştirilmesi,
  • Kurumlar arası işbirliği protokol amaçlarını başarmak amacıyla ulusal ve uluslararası fon bulmak için ortak araştırmanın planlanması,
  • Ortak bölümler oluşturmanın planlanması.
 • Dongduk Women’s Üniversitesi
  • Akademik ve idarî personel ile lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi,
  • Araştırma ve bu araştırmaların yayınlanması ortak çalışma,
  • Akademik bilgi, yayın ve diğer bilimsel ürünlerin değişimi,
  • Kütüphane başta olmak üzere bilgi kaynaklarının ortak kullanımı,
  • İki üniversitenin de kabulü koşuluyla diğer akademik ve eğitim değişimleri ile programlarının planlanması.
 • Ukrayna Kiev Milli Taraş Şevçenko Üniversitesi
  • Ortak bilim ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, lisans ve lisansüstü tezlerinin çift danışmanlıkla yapılması,
  • Kısa ve orta vadeli programlar çerçevesinde idari ve ekonomik personel değişimi,
  • Ders kitapları ile öğretim malzemelerinin hazırlanması ve çevirisi,
  • Ukrayna’nın yönetici, uzman ve öğretim elemanlarının Ege Üniversitesi’nde mesleki gelişimi, Ege Üniversitesi’nin yönetici, uzman ve öğretim elemanlarının ise Taraş Şevçenko Üniversitesi’nde staj yapması,
  • Ortak seminerler, konferanslar, sempozyumlar, vb. bilimsel etkinlikler düzenlenmesi.
 • L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi
  • Ortak ilmi projeler gerçekleştirmek ve geliştirmek; İlmi araştırma merkezlerinde araştırmaları birlikte yapmak
  • Öğretim görevlilerinin bilgilerini arttırmak amaçlı öğretim üyeleri, PhD doktora öğrencileri, lisansüstü ve lisans öğrencileri arasındaki akademik değişim,
  • Eğitim ve bilim alanlarında personel ve uzmanlar hazırlanmasında karşılıklı işbirliği yapmak,
  • Ders ve seminer, deneyim ve bilgi eğitimi faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi değişiminde bulunmak amaçlı tarafların temsilcilerini davet etmek.

TÖBİR Protokollerimiz

 • Pekin Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi
 • Türkiye Maarif Vakfı
 • Tavakkol Karman Vakfı
 • Zekeriya Doğan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneği
 • Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ