Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı; Halk Bilimi'nin inceleme alanına giren sözlü ve somut olmayan kültürel mirası ve halk bilgisi ürünlerini derlemek, incelemek ve tanıtmak ve Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.
 
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında; başta Türkiye olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının halk bilgisi ürünlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin analitik olarak açıklanmasının yanı sıra, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ele alan bilimsel projeler yapılmakta ve lisansüstü eğitim verilmektedir.
 
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Yüksek Lisans Programı, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise Doktora Programı açılmıştır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında lisansüstü eğitim ve öğretim halen devam etmektedir.
Türk dünyası kültürel mirasını incelemeye dönük çeşitli bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir.
 
Öğretim Elemanları

Başkan Prof. Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan BAYSAL

Arş. Gör. Gökçe EMEÇ