Çerez Örnek

Önceki Müdürlerimiz

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

(Enstitümüzün kurucu müdürü Prof. Dr. Fikret Türkmen 2012 yılında emekli olmuştur.)

1945 yılında Boğazlıyan’da (Yozgat) doğdu. İlk ve ortaokulu Boğazlıyan’da, liseyi Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi’nde bitirdi. 1963 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’ne kaydoldu. 1967 yılında mezun olarak Konya Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atandı. 1968 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde halk edebiyatı asistanı olarak göreve başladı.
 
Aynı yıl doktorasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın yanına gönderildi. 1972 yılında “Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma” konulu doktorasını tamamladı. 1974-1976 yılları arasında Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın yanında Folklor Metodolojisi ve Teorileri ile ilgili derslere ve seminerlere katıldı. 
 
1978 yılı başında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi (şimdiki Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne naklen atandı. 1980 yılında “Tahir ile Zühre” konulu tezi ile doçent, 1986 yılında “Nasrettin Hoca Fıkraları” konulu tezi ile de profesör oldu. Edebiyat Fakültesi’nde iken “Ege Bölgesi Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinin Derlenmesi” adlı projesi ile Ege Bölgesi’nde derlemeler yaptı. Bu derlemeler sırasında kütüphanemizdeki nadir yazma eserlerin pek çoğunu derledi ve arşivledi.
 
1992 yılında E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu ve aralıksız yirmi yıl müdürlüğünü yaptı. Bu sırada DPT desteği ile “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayınlanması Projesi”ni yürüterek 60 ciltlik büyük bir külliyat yayımladı.
 
Prof. Türkmen, Türk kültürü ve Türk halkbilimi ile ilgili yayınları ile tanındı. Özellikle Türk destanları ve halk hikâyeleri alanında kendi çalışmalarının yanı sıra pek çok genç bilim adamının yetişmesinde kılavuzluk etti. Yetmişi aşkın doktora ve yüksek lisans tezi yaptırdı.
Prof. Dr. Fikret Türkmen, yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel toplantıya katılmış, kurduğu ve yayımladığı dergilerle Türkoloji dünyasında saygın bir yer edinmiştir. 
 
Dünyada PIAC (Permanent International Altaistic Conferance), ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies), Türkiye’de İLESAM (İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi olan Türkmen, ayrıca Türk Dil Kurumu üyesi ve uzun yıllar TDK Yürütme Kurulu üyesi olarak hizmet vermiştir. 
 
Yurtiçinde ve yurtdışında Fikret Türkmen’in almış olduğu ödüller arasında 1995 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen “Manas-1000 Nişanı”, 1996’da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından devlet töreni ile verilen ve Türkmenistan’ın en büyük ödülü olan “Uluslararası Mahdumkulu Ödülü”, 1999’da Kazakistan Bilimler Akademisi Üyeliği, 2009 yılında ELGİNKAN Vakfı tarafından verilen “Türk Kültürü Araştırma Ödülü”, 2012’de Ege Üniversitesi Senatosu tarafından verilen “Ege Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü” ile yine aynı yıl TDK’nın 80. yılı dolayısıyla verilen “Türk Diline Hizmet Ödülü” gibi önemli ödüller bulunmaktadır. 
 
Prof. Dr. Fikret Türkmen 45 yıllık akademik hayatı boyunca biriktirdiği 20.000’den fazla kitap ile nadir el yazmaları, cönkleri ve orijinal yüksek lisans ve doktora tezlerini üniversitemize bağışlamış, Üniversitemiz Rektörlüğü özel bir statü ile 5 Haziran 2012’de “Prof. Dr. Fikret Türkmen İhtisas Kütüphanesi” adıyla Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü binasında müstakil bir kütüphane kurmuştur.
 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

(2012-2014 yılları arasında Enstitü müdürlüğünü Prof. Dr. Zeki KAYMAZ yürütmüştür.)

1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili Kürsüsü’ne girdi. Bu kürsüde 1978 yılında lisansını, 1981 yılında da yüksek lisansını tamamladı. 1980-1982 yılları arasında Ankara’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nda çalıştı, 1982’den 1984 yılına kadar da Batman’da edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.
 
1984 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Burada doktora eğitimine başladı ve 1989’da doktorasını tamamladı. 1989 yılı sonunda ise, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı.
 
1992 yılında Türkçe Okutmanı olarak Fas’a gitti ve Rabat Muhammed V Üniversitesi, İnsanî İlimler ve Edebiyatları Fakültesi’nde 2 yıl görev yaptı. 1994 yılı sonunda tekrar İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne döndü. 1997’de “doçent” unvanını aldı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne nakletti. 23.07.2003’te Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı’na Profesör olarak atandı. Halen aynı enstitüde görev yapmaktadır.
 
İyi derecede Almanca ve Arapça, orta derecede de Fransızca bilen Zeki KAYMAZ evli ve iki çocuk babasıdır.
 

Prof. Dr. Metin EKİCİ

(2014-2018 yılları arasında Enstitü müdürlüğünü Prof. Dr. Metin EKİCİ yürütmüştür.)

Prof.Dr. Metin EKİCİ, 1963 yılında Denizli ili, Çal ilçesine bağlı Akkent kasabasında doğdu.
 
1980 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve aynı bölümden 1984 yılında mezun oldu.
 
1985 yılında Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde Türk Dili Okutmanı olarak göreve başladı. 1986 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.
 
1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, “Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri” adlı tezini vererek, 1989 yılında tamamladı.
 
1989 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başladı. Doktora derslerini tamamlayıp, doktora yeterlik sınavını verdikten sonra, doktora tez çalışmasına başladı. Bu çalışması devam ederken, 2547 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca Doktora öğrenimini tamamlamak üzere, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yurt dışında görevlendirilmesi uygun görülüp, 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin-Madison Üniversitesi’ne görevli olarak gitti.
 
1992 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yeniden başladığı doktora öğrenimini Halk Bilimi (Folklor) Teorileri ve Orta Asya konusunda çeşitli dersler alarak sürdürdü.
 
1996 yılında Prof. Dr. Sarah M. G. ATIŞ danışmanlığında hazırladığı “The Anatolian Cycle of Köroğlu Strories” (Köroğlu Hikayelerinin Anadolu Dairesi) adlı doktora tezini tamamlayarak “Filosofi Doktoru” (Ph.D.) unvanını aldı.
 
Doktora çalışmasını Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Metin Ekici, 1996 yılında Ege Üniversitesi’ndeki görevine döndü.
 
1997 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Yardımcı Doçent” olarak atandı.
 
1998 yılında doçentlik sınavında başarılı oldu ve “Doçent” unvanını aldı.
 
1999 yılı başında Texas Tech Üniversitesi’nde bulunan “Archive of Turkish Oral Narrative”nin daveti üzerine, araştırma yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve sekiz ay adı geçen arşivde çalıştı.
 
1999 yılının ikinci yarısında, E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Doçent” olarak atandı.
 
2004 yılında E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Profesör” olarak atandı.
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ; Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN ile birlikte, başta “Ege Bölgesi Yazılı ve Sözlü Kültür Ürünlerini Derleme ve Değerlendirme Projesi” olmak üzere, Türk halk bilimi ve kültürü konularında pek çok saha araştırmasına katılıp, bu araştırmaların bilimsel tasnifini ve arşiv çalışmalarını yapmıştır. Yine; Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN başkanlığında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan “Türk Destanlarının Tespiti ve Türkiye Türkçesi’ne Aktarılması ve Yayınlanması Projesi”nde, “Proje Çalışma-İzleme Grubu Üyesi” olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Metin EKİCİ,  halen E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde Profesör öğretim üyesi olarak çalışmakta ve lisansüstü dersler vermektedir.
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ, E.Ü. Türk Dili Bölümü Başkanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı” görevlerini yürütmektedir.
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, çeşitli uluslararası kongre ve konferanslara katılıp, Türk Halk Bilimi ve Türk Halk Edebiyatı, Türk Edebiyatı ve Türk Kültürü konularında Türkçe ve İngilizce bildiriler sunmuştur.
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ “Turkish Studies Association”, “American Folklore Society”, “Middle East Studies  Association” gibi Türk kültürü ve genel halk bilimi (folklor) çalışmalarında bilimsel araştırmalar yapan kuruluşların üyesidir. Prof. Dr. Metin EKİCİ İngilizce bilmektedir.
 
Prof. Dr. Metin EKİCİ; Handan EKİCİ ile evli ve Alper adlı bir erkek çocuk babasıdır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ