Çerez Örnek
canlı destek

Türk Tarihi Anabilim Dalı

1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün bünyesinde bir anabilim dalı olarak faaliyet gösteren Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türk Dünyası’nın en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan binlerce yıllık tarihini araştırmak üzere kurulmuştur. Türkistan başta olmak üzere, Kafkasya, Ortadoğu, Anadolu, Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etmiş olan Türk tarihi, plânlanan araştırmalarla, sadece siyasi ve askerî yönden değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de incelenmeye çalışılmaktadır. Lisansüstü düzeyde yaptırılan tezlerle, yelpazenin bütünüyle Türk Dünyası’nı kucaklayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.
 
Anabilim dalımızda Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları mevcut olup iki profesör, üç doktor öğretim üyesi ve doktorası devam etmekte olan bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.
 
Öğretim Elemanları

Başkan Prof. Dr. Osman KARATAY

Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan AKAN

 

 

Arş. Gör. Ali BALCI

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ