EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Nadim MACİT (Başkan)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Üye)
Prof. Dr. Ali EROL (Üye)