Çerez Örnek

Hedef ve Görevler

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün hedefleri;
  • Nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bilim insanları, kütüphane, derslik, konferans ve toplantı salonları ve diğer fiziksel olanaklarıyla kendi alanında güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olmak,
  • Bu güçlü kurumsal yapısıyla Türk Dünyasının dünya ile örgütsel bağlarını geliştirmek,
  • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındil, kültür, edebiyat, sanat, tarih, siyaset, sosyal ve ekonomik yapılarıüzerinde yoğunlaşan bilimsel araştırma ve incelemelerle dünyadaki Türkoloji araştırmalarına liderlik yapmaktır.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün başlıca görevleri;
  • Türk Dünyasının tarihi gelişimi, dil, edebiyat, sanat, kültür, siyasal, sosyal ve ekonomik yapı ve üretimleriyle ilgili araştırma, inceleme ve bunların sonuçlarıyla ilgili yayınlar yapmak ve de Türkçenin temel eserlerini Türkiye Türkçesi ile yayımlamak, 
  • Türk Dünyası hakkında yapılmış nitelikli yayınları toplamak ve bunlarla çağdaş bir arşiv ve kütüphane kurmak, 
  • Lisansüstü programlar açarak Türk Dünyasına genç bilim insanları kazandırmak, 
  • Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardaki bilimsel ve akademik kuruluşlar başta olmak üzere, dünyadaki benzer kuruluşlarla araştırmacı ve yayın değişimine gitmek, ortak proje, ortak bilimsel toplantılar düzenlemek ve de ortak bilimsel yayınlarla işbirliği yapmak, 
  • Türk Dünyası ile ilgili problemlerde kendi tezimizi dünya kamuoyuna duyurmaktır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ