EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Müdür Yardımcıları

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Enstitü Müdür Yardımcısı

1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Kürsüsü’ne girdi. Bu kürsüde 1978 yılında lisansını, 1981 yılında da yüksek lisansını tamamladı. 1980-1982 yılları arasında Ankara’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nda çalıştı, 1982’den 1984 yılına kadar da Batman’da edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1984 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Burada doktora eğitimine başladı ve 1989’da doktorasını tamamladı. 1989 yılı sonunda ise, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 

1992 yılında Türkçe Okutmanı olarak Fas’a gitti ve Rabat Muhammed V Üniversitesi, İnsanî İlimler ve Edebiyatları Fakültesi’nde 2 yıl görev yaptı. 1994 yılı sonunda tekrar İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne döndü. 1997’de “doçent” unvanını aldı. 1998 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne nakletti. 23.07.2003’te Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı’na Profesör olarak atandı. Halen aynı enstitüde görev yapmaktadır. 
 
İyi derecede Almanca ve Arapça, orta derecede de Fransızca bilen Zeki KAYMAZ evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

Enstitü Müdür Yardımcısı

1979 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde doğdu. İlkokula bu köydeki yine aynı adlı ilkokulda başladı ve İzmir Karşıyaka Alaybey İlkokulu’nda (şimdiki Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu) tamamladı. Ortaokul ve liseyi İzmir Karşıyaka Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü 2001 yılında bitirdi. 2003 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans öğrenimini Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda, “Türk Tarihinin Bir Kaynağı: De origine actibusque Getarum” başlıklı çalışmasını sunarak tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda “Geç Roma Tarihyazımında Hunlar: Batı Avrasya’da Erken Türk Varlığı” başlıklı tezini sunarak bitirdi. 2009 yılında Rusya Federasyonu’nda staj-dil bursuyla Saint Petersburg Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde dokuz ay eğitim aldı. 2015 yılında TÜBİTAK Post Doktora bursuyla on ay süresince Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 

 
2005-2008 ve 2013-2014 yıllarında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda, 2008-2013 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılından beri Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. 
 
Akademik ilgi alanını Batı Avrasya’da Erken Türk Halkları ve bilimsel kaynak kümesini Geç Roma Tarihyazımı oluşturmaktadır. 
 
İngilizce ve Rusça okuyabilmekte, temel düzeyde Latince, Yunanca ve Fransızca bilmektedir. 
 
Evlidir ve Konçuy’un babasıdır.