EGE UNIVERSITY

Institute of Turkish World Studies

Lecturers

Lect. Ömür ÖZÜTEMİZ

Lect. Sezgi BALCI

Lect. Muhammet ÖZDEMİR

 

Lect. Esra AKPINAR
 


Lect. Seçkin SARPKAYA


Lect. Fazıl ÖZDAMAR

 

Lect. Hasan Kağan YAYLA