EGE UNIVERSITY

Institute of Turkish World Studies

Institute Phone Directory

ÜST YÖNETİM

DÂHİLİ

HARİCİ HAT/E-POSTA

Santral

2096

2058

0 232 343 49 22

Faks

 

0 232 342 74 96

Müdür V. Prof. Dr. Nadim MACİT

112

0 232 339 02 29 
n_macit@yahoo.com

Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

137

zekikaymaz_19@hotmail.com

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

152

abdustun@hotmail.com

Enstitü Sekreteri İlyas BİLİR

1874

117

0 232 343 49 22

ilyas.bilir@ege.edu.tr

Özel Kalem Seda ACIOĞLU

111

sedaa1986@hotmail.com

İDARİ BÜROLAR

DAHİLİ

E-POSTA

Personel İşleri Seda ACIOĞLU

111

sedaa1986@hotmail.com

Personel İşleri Hale DENİZ

113

 

İdari Mali İşler Bürosu Pınar YENİCE

145

akm1971@windowslive.com

Ayniyat İşleri Bürosu Pınar YENİCE

145

akm1971@windowslive.com

Öğrenci İşleri Bürosu (TÖMER) Gözde VARDAR

147

vardar87@gmail.com

Öğrenci İşleri İhsan ŞAHİN

124

ihsan.sahin@ege.edu.tr

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Kütüphanesi Seyhan GÜNEY

158

 

Fotokopi Nevin YILMAZ - Fadime ÖZKAN

148

 

Teknisyen Odası Serkan ORHAN - Mehmet SAVRAN

150

 

Toplantı Odası

118

 

TÜRK HALK BİLİMİ ABD (Türk Folkloru)

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Prof. Dr. Metin EKİCİ

134 
2035

mekici@yahoo.com

Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Çince Öğretim Birimi )

138

alim1962@hotmail.com

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN

131

mtemizkan@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Rabia UÇKUN

129

rabia.uckun@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar FEDAKÂR

136

pdonmez41@hotmail.com

Araş. Gör. Gökçe EMEÇ

164

emecgokce@gmail.com

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI ABD

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Prof. Dr. Ali EROL

128

alierol2@yahoo.com

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Rusça Öğretim Birimi)

135

m_duranli@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER

119

ferahturker@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN

130

atif.akgun@ege.edu.tr

Araş. Gör. Şima DOĞAN

164

dogan_sima@hotmail.com

TÜRK SANATI ABD

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR

126

ruchan.bubur@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aygül UÇAR

127

aygul-ucar@hotmail.com

TÜRK TARİHİ ABD

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Prof. Dr. A. Osman KARATAY

132

karatay.osman@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞEN

123

tardu61@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜSTÜN

152

abdustun@hotmail.com

Araş. Gör. Dr. Mertcan AKAN

115

mertcanakan@gmail.com

Araş. Gör. Ali BALCI

156

alibalci@gmx.com

SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL İLİŞKİLER ABD

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Prof. Dr. Nadim MACİT

112 - 154

n_macit@yahoo.com

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

122

abdullah.temizkan@gmail.com

Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN

141

tarihsinas@gmail.com

Öğr. Gör. Kenan DOĞAN

156

dogankoc@msn.com

Araş. Gör. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ

161

seciloraz@hotmail.com

 Araş. Gör. Recep Efe ÇOBAN

161

recepefecoban@gmail.com

TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ ABD

DÂHİLİ

E-POSTA

Başkan Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

137

zekikaymaz_19@hotmail.com

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

140
45-5381

gurergulsevin@gmail.com

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

137

mihirbisahin@hotmail.com

Araş. Gör. Dr. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU

144

vk.gundogdu@hotmail.com

Araş. Gör. Şengül KAYA

164

sengulkaya@gmail.com

TÜRKÇE ÖĞRETİM BİRİMİ

DÂHİLİ

E-POSTA

Öğr. Gör. Ömür ÖZÜTEMİZ BÜKÜLMEZ

120

oozutemiz@gmail.com

Öğr. Gör. Sezgi BALCI KANBUR

120

sezgi.balci@hotmail.com

Öğr. Gör. Hasan Kağan YAYLA

120

 

Öğr. Gör. Muhammet ÖZDEMİR

121

muhammetodu@gmail.com

Öğr. Gör. Fazıl ÖZDAMAR

121

fazilozdamar@hotmail.com

Öğr. Gör. Esra AKPINAR

163

esraakpinar0@gmail.com

Öğr. Gör. Seçkin SARPKAYA

163

 sarpkaya.seckin@hotmail.com