Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

I. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri Sempozyumu

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte sonlanan iki kutuplu dünya düzeni yeni bir jeopolitik sürecin başlangıcı olmuş; Türkiye bir taraftan SSCB’nin dağılması sonrasında bağımsızlıklarını/özerkliklerini kazanan Türk toplulukları ile bağlarını güçlendirme yolları ararken diğer taraftan da Rusya Federasyonu ile yeni ilişki ağları kurmuştur. Ancak bölgede yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal boşluklar küresel güç merkezlerini de cezbetmiş, Avrasya’nın farklı coğrafyaları ABD, Çin, İran, Japonya, Hindistan gibi ülkelerin yönlendirme ve tanzim etme girişimlerine maruz kalmıştır. Yaklaşık 30 yıldır devam eden bu güç mücadelesi, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri de etkilemiş, iki taraf da denge politikasını sürdürme gayreti göstermiştir. Zira tarafların uyguladığı politikalar bölge için büyük önem arz etmiş, bu ikili etkileşimler Avrasya’nın kırılma noktaları olmuştur.

Bu bağlamda Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun SSCB’nin dağılması süreci sonrasında sürdürdüğü sosyal, ekonomik ve siyasî ilişkileri müzakere etmek ve sonraki süreçte takip edilecek yol haritalarının belirlenmesine katkı sunmak amacıyla 15-16 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi (online) olarak I. Uluslararası Sovyet Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri Sempozyumunu düzenleme kararı almıştır. Sempozyumda ele alınacak ana başlıklar şöyledir:

 • Avrasya’nın Geleceğinde Riskler ve Fırsatlar
 • Bölgesel İhtilaflar ve Türkiye-Rusya İlişkileri
 • Halk Diplomasisi
 • Küresel Gerginliğin Türkiye-Rusya İlişkilerine Etkisi
 • SSCB’nin Çöküşünden Sonra Ortaya Çıkan Sürecin Türkiye-Rusya İlişkilerine Etkisi
 • Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türk Dünyası
 • Türkiye-Rusya İlişkileri ve Uluslararası Örgütler
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinde Güvenlik Meselesi
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Ekonomik Boyutu
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Kültürel Boyutu
 • Türkiye-Rusya İlişkilerinin Sosyal Boyutu
 • Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye-Rusya İlişkileri Bölgelerarası İşbirliği

Alanında uzman konuşmacıların davetli olarak katılacağı sempozyumuza dinleyici olarak iştirak etmeniz tarafımıza güç ve onur verecektir.