Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu

Ege Üniversitesi'nin 2023 Akademik Vizyonu ile Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet BUDAK'ın yaptığı sunumların linkleri aşağıda sunulmuştur.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME:

https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/YOK_izleme_degerlendirme_202008.pdf

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/Arastirma_Universitesi-202011.pdf

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK)

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP)

https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/KAP_Senato_Sunumu-20200908.pdf

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
ÖĞRENCİ ODAKLILIK

https://ege.edu.tr/files/ege.edu.tr/icerik/eu_ogrenci_odalilik_sunum08102020.pdf

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
ULUSLARARASILAŞMA

https://egeduyuru.ege.edu.tr/webfiles/duyuru/EU_Uluslararasilasma-20200929.pdf

 

EGE ÜNİVERSİTESİ 2023 AKADEMİK VİZYONU:
STRATEJİK PLAN

https://egeduyuru.ege.edu.tr/dosyalar/EU_Stratejik_Plan_Sunumu-20201127.pdf