Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Kariyer Söyleşileri (10) - Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR - Akademik Kariyerde Epistemik Cemaatler ve Gruplaşmalar Üzerine Bir Söyleşi

Prof. Dr. Hüsnü Ezer BODUR'un konuşmacı olarak katılacağı "Akademik Kariyerde Epistemik Cemaatler ve Gruplaşmalar Üzerine Bir Söyleşi" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a845b72479e084ef59530e071eaf14769%40thread.tacv2/1607600573500?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d