canlı destek
Kariyer Söyleşileri (12) - Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ - Kariyer Planlamalarında Türk Dünyası Araştırmalarının Yeri

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ'ın konuşmacı olarak katılacağı "Kariyer Planlamalarında Türk Dünyası Araştırmalarının Yeri" başlıklı kariyer söyleşisi Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Katılım Bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a255d45457f47079624bfb2321b775f%40thread.tacv2/1607684400263?context=%7b%22Tid%22%3a%226dcc2adc-d971-4d46-ab96-7fcb443c00a1%22%2c%22Oid%22%3a%224eb0099a-f43e-44f5-8c22-543c9c7ad86a%22%7d


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ