canlı destek
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Duyurusu

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA

 

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

2-3 ARALIK 2022

İZMİR / TÜRKİYE

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup, 30 yıllık mazisinde birçok bilimsel etkinlik düzenlemiş, Türk Dünyası’nın köklü tarihi ve kültürü hakkında eserler yayınlamış, Türkiye ve Türk Dünyasından yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir.

Son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse diğer Türk devletlerinde “Türk Dünyası”na ilgi artmış, Türk Dünyası’nın siyasi, ekonomik ve kültürel birlikteliği somut adımlarla geliştirilmeye çalışılmaktadır. “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarının artık bir ideal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeye başladığı şu günlerde, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü olarak, otuz yıllık birikimin verdiği cesaretle uluslararası nitelikte bir sosyal bilimler sempozyumu düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız.

Türk Dünyası’nın tarihini, kültürünü, dilini, ekonomisini, siyasi ve sosyal yapısını araştırmak, aynı zamanda Türk Dünyası’ndan bilim insanlarını bir araya getirerek, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmak amacındayız. Sosyal bilimlerin tüm alanlarından akademisyen ve araştırmacıları 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyuma yüzyüze veya online (çevrim içi) katılım tercihi bulunmaktadır.

Sempozyum web adresi ve sempozyum konuları aşağıda veriliştir.

Saygılarımızla.

 

Düzenleme Kurulu

 

Sempozyum web sayfasına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

http://tdaesosyalbilimlersempozyumu.com/index.html

 

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarından özgün bildiri ile başvuru yapılabilecektir. Temel alanlar aşağıda verilmiştir.

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Çeviribilim
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Din Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonomi
 • Felsefe
 • Finans
 • Hukuk
 • İletişim
 • İstatistik
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Spor
 • Tarım Ekonomisi ve Politikaları
 • Tarih
 • Turizm
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Kültürü
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon

 

TEMATİK OTURUMLAR

Katılımcılar Türk Dünyası ile ilgili özel ve tematik oturumlar düzenleyebilirler. Tematik oturumlar en az 3 kişi olmalıdır.

Sempozyumda öne çıkarılacak bazı konu başlıkları aşağıdadır.

 • Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Türk Dünyası’na etkileri
 • Enerji güvenliği ve Türk Dünyası
 • Türk Dünyası’nda medya ve iletişim
 • Türk Dünyası’nda çevre ve ekoloji
 • Türk Dünyası’nda yüksek öğrenim


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ