canlı destek

I. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu Programı

Sempozyum Programı

Symposium Program

 01.04.2021

 

Açılış Konuşmaları

Opening Ceremony

10.00 – 11.00

 

Konuşmacılar (Speakers)

Prof. Dr. Necdet BUDAK

Ege Üniversitesi Rektörü (Türkiye Cumhuriyeti)
Rector of Ege University (Republic of Turkey)

Prof. Dr. Igor. V. KRUCHKOV (Rusya-Russia)

Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi (Rusya Federasyonu)
North Caucasus Federal University (Russian Federation)

Prof. Dr. Nadim MACİT

E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü (Türkiye Cumhuriyeti)
Ege University, Director of the Institute of Turkic World Studies (Republic of Turkey)

 

OTURUMLAR / SESSIONS

 

I. Oturum

Session – I

(01.04.2021)

(11.00 – 13.00)

Oturum Başkanı (Chair)
Prof. Dr. Elena BUTUSOVNA BESOLOVA

(Kuzey Osetya – Alanya Cumhuriyeti, Republic of North Ossetia - Alania)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Prof. Dr. Igor. V. KRYUCHKOV (Rusya Federasyonu – Russian Federation)

“Развитие Сотрудничества Чешской Республики с Государствами Южного Кавказа в Конце ХХ - Начале XXI вв.”

Prof. Dr. Elena BUTUSOVNA BESOLOVA (Kuzey Osetya – Alanya Cumhuriyeti, Republic of North Ossetia – Alania)

“Языковое Наследие Кавказа как Основа Межкультурного Диалога, Сохранения Этносов и Этнокультурного Развития Ареала”

Prof. Dr. Guram MARKHULIA (Gürcistan – Georgia)

“Геополитические Корни Конфликтов на Южном Кавказе”

Dr. Yaroslav. V. PILIPCHUK (Ukrayna – Ukraine)

“Азербайджанское Государство в Контексте Русско-Турецких Отношений”

Naziya MAMMADOVA (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Участие Армянских Организаций в Политических Процессах в Грузии После Обретения Независимости (На Примере Абхазо-Грузинской Войны)”

 

II. Oturum

Session – II

(01.04.2021)

(13.30 – 15.15)

Oturum Başkanı (Chair)
Prof. Dr. Cengiz İSMAİLOV

(Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Prof. Dr. Alexander DRUJININ (Rusya Federasyonu – Russian Federation), Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV (Azerbaycan Cumhuriyeti - Republic of Azerbaijan), Prof. Dr. Mustafa MUTLUER (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)
“Çağdaş Avrasya’da Rus-Türk Etkileşiminde Güney Kafkasya”

Prof. Dr. Cengiz İSMAİLOV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)
“Ermeni İşgalinden Kurtarılmış Azerbaycan Bölgelerinde Siyasi ve Ekonomik Düzenin Yeniden Yapılandırılması”

Doç. Dr. Güntekin NACAFLİ (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)
“Karabağ Yer Adları ve Millî Kültür Mirasının Mahvı”

Dr. Pınar ÖZMEN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey), Dr. Ruziye TALI (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)
“AB’nin Güney Kafkasya Politikasının Ana Hatları”

 

III. Oturum

Session – III

(01.04.2021)

(15.30 – 17.15)

Oturum Başkanı (Chair)
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

(Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“XIX. Yüzyıl Kafkas Dilleri Çalışmalarında Baron Pyotr Karloviç Uslar”

Doç. Dr. Ziyad EMRAHOV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Rusya’nın Kafkasya Politikasında ‘Ermeni Sorunu’”

Dr. Öğr. Üyesi Rasim BAYRAKTAR (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Günümüz Ortodoks Gürcü Yönetiminin Müslümanlara Yönelik Politikasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”

Dr. Öğr. Üyesi Marziye MEMMEDLİ (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Gürcistan’da Zviad Gamsahurdia Dönemi”

 

IV. Oturum

Session – IV

(01.04.2021)

(17.30 – 19.15)

Oturum Başkanı (Chair)
Doç. Dr. Ali ASKER

(Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“İkinci Karabağ Savaşında Şehitler”

Dr. Öğr. Üyesi Ferruh KAYALAN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Azerbaycan’ın İstiklâl Mücadelesinde Adı Konuşulmayan Komutan Mürsel Bakü Paşa ve Onun Bir Mektubu”

Doç. Dr. Vefa KURBAN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Inside and Outside Shaping Initiatives of Russia in the South Caucasus and the Nagorno-Karabakh War with Reflections from Tass News Agency”

Merve YAVUZ (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Fransa’nın Dağlık Karabağ Politikası: Sosyal İnşacı Açıklamalar”

Muradova LEMAN (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Bir Köyün Faciası (Tanıkların Anıları Kapsamında)”

 

 

Sempozyum Programı

Symposium Program

 02.04.2021

OTURUMLAR / SESSIONS

 

V. Oturum

Session – V

(02.04.2021)

(09.30 – 10.45)

Oturum Başkanı (Chair)
Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU

(Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Bölgesel ve Küresel Enerji Güvenliği: Azerbaycan’ın Yeri ve Rolü”

Dr. Öğr. Üyesi Erhan CANİKOĞLU (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Rusya’nın Güney Kafkasya’ya Askerî Dönüş Hamlesi: Dağlık Karabağ Savaşı ve Sonrası”

Doç. Dr. Emin Arif ŞIHALİYEV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Güney Kafkasya’da Jeopolitik Durum – 2020: İkinci Karabağ Savaşı, Gerçekler ve Analizler”

Dr. Telman NUSRETOĞLU (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Karabağ’da Türk-İslam Kültürel Mirasının Son Durumu”

 

VI. Oturum

Session – VI

(02.04.2021)

(11.00 – 12.45)

Oturum Başkanı (Chair)
Doç. Dr. Ziyad EMRAHOV

(Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Doç. Dr. Fırat YALDIZ (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Uluslararası Hukuk Açısından Karabağ’ın Durumu”

Dr. Öğr. Üyesi Omid Shokrı KALEHSAR (Amerika Birleşik Devletleri – United States of America)

“Iran Policy Toward Second Karabakh War”

Nigar Tahir Gizi SULTANOVA (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“Year 2020 in Review: Azerbaijan EU Relations in Light of the Second Nagorno-Karabakh War”

Dr. Sara CROMBACH (Hollanda – Netherlands)

“The Influence of Soviet History Writing on the Conflict over Nagorny Karabakh”

 

VII. Oturum

Session – VII

(02.04.2021)

(13.30 – 15.15)

Oturum Başkanı (Chair)
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

(Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Yeni Büyük Oyun’un Adresi Güney Kafkasya: (Uluslararası İlişkilerde Güvenlikleştirme Teorisi ve Rekabet İletişimi)”

Dr. Hamit ÖZMAN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Güney Kafkasya’da İktisadî Açıdan Potansiyel Fırsatlar ve Bölge Ekonomilerinde Yapısal Dönüşüm Süreci”

Dr. Seriyye TAMER (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Güney Kafkasya’nın Türk Dünyasının Entegrasyonunda Rolü”

Dr. Öğr. Üyesi Ramin SADIGOV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“II. Karabağ Savaşı ve Bölgesel Güçlerin Tutumu”

 

VIII. Oturum

Session – VIII

(02.04.2021)

(15.30 – 17.15)

Oturum Başkanı (Chair)
Prof. Dr. Toğrul İSMAİL

(Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Konuşmacılar (Speakers)
Bildiri Başlıkları (Titles)

Doç. Dr. Ali ASKER (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan), Cem KOYUNCU (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Çin’in Dış Politikasında Güney Kafkasya Bölgesi”

Doç. Dr. Ali ASKER (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan), Ceyda ÜSTÜNDAĞ (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“II. Karabağ Savaşı ve Savaş Hukukunun Düşündürdükleri: Ermenistan’ın Azerbaycan Sivil Yerleşim Birimlerine Saldırıları”

Ali Hikmet GÖKÇEN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

“Gürcistan Borçalı Bölgesi Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu”

Mustafayeva Lamiye Mazahir QIZI (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

“İkinci Karabağ Savaşı’nın Alman Medyasındaki Yeri”

 

Kapanış Oturumu

Assessment Session

 (02.04.2021)

(18.30)

Konuşmacılar (Speakers)

Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Ege Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Türkiye Cumhuriyeti)

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (Republic of Turkey)

Prof. Dr. Guram MARKHULIA (Gürcistan - Georgia)

Sokhumi Devlet Üniversitesi (Gürcistan)

Sokhumi State University (Georgia)

Prof. Dr. Alexander DRUJININ (Rusya Federasyonu – Russian Federation)

Güney Federal Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi (Rusya Federasyonu)

Southern Federal University, Russian Academy of Sciences (Russian Federation)

Prof. Dr. Cengiz İSMAİLOV (Azerbaycan Cumhuriyeti – Republic of Azerbaijan)

Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan Cumhuriyeti)

Baku State University (Republic of Azerbaijan)

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye Cumhuriyeti – Republic of Turkey)

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye Cumhuriyeti)

Ege University , Institute of Turkic World Studies, Retired Academic Member (Republic of Turkey)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ