Çerez Örnek

İdarî Personel

 

Nevzat SÜZEN

Enstitü Sekreteri

 

Seda ACIOĞLU

Özel Kalem

Hale DENİZ

Özel Kalem

Pınar YENİCE

İdarî İşler / Ayniyat / Yazı İşleri

Nevin YILMAZ

Fikret Türkmen TDAE Kütüphanesi

Gözde VARDAR

Öğrenci İşleri Bürosu (TÖBİR)

 

 

 

 

 

 

Fadime ÖZKAN

İdarî Hizmet

 

Mehmet SAVRAN

İdarî Hizmet

 

Serkan ORHAN

İdarî Hizmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ